ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวน่ารู้
  • ข่าวและกิจกรรม
  • ข่าวน่ารู้
  • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประวัติ แดงบรรจง รองธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแกะ-แพะปัตตานี จำกัด ณ ฟาร์มแกะ-แพะ ปรีกีฟาร์ม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ iconfinder.com,freepik.com, pixabay.com, flaticon.com

BACK TO TOP