ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Student Cooperative Day Ea8fe7dbd0098a6cca7e195603926437
 • Rwm Lng Nam Thway Phraphr
 • Kickoff 16May67
 • S 34144373
 • Yindi Txnrab Deimkaekhi
 • Yindi Txnrab Khea Su Websit
 • ประกาศเจตนาภมย์ สกจ.
 • Cpd Good Organization 84d448a63ac47b1685e9cf2a7628d495
 • Itc Award Banner 13147b78ae8bf698b58bc5991305a2c3
 • Plans And Policies Cpd 2567 Banner 98bc925454c969eb5e16030924a12c50
 • 28july67 New
 • Wan Chatrmngkhl 4 Phvsphakhm 2567
 • Pic Said Coop 01c73f3ac0ab9710c9df680a6a291ad5
 • Ministry Founding Day 132 New Bc1a947269027831cba55984f8c398b6
 • Pirunrajbanner 8ddbe94f8053e4ea79f22b2a5c2edd8e
 • Reduce Message President Of The Cooperative Day E69d41d83f27ec035043137f05a7c04b
 • RSVP 1
 • RSVP 0
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Layer 1
  Phu Trwc Rachkar Khet 13 14 Removebg Preview1
  Layer 3

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ผ้าไทย กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด
  • สหกรณ์การเกษตร โนนสุวรรณ จำกัด จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) ผัก ผลไม้ เห็ด อาหารแปรรูป
  • มีสินค้าราคาพิเศษ ราคาหลักสิบ อร่อย คุ้ม จาก สกต.บุรีรัมย์ จำกัด
  • ข้าวสารหอมมะลิ ตราเกลียวเชือก&ชุมนุม
  • ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตรารวงข้าวเกลียวเชือก
  • ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตราปะเคียบ
  • ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตราหงส์
  • ข้าวสารหอมมะลิ ตราเกลียวเชือก&ชุมนุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
  • ข้าวสารหอมมะลิจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
  • ข้าวสารหอมมะลิจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด
  • สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด
  • สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด
  • สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด
  • วันสหกรณ์แห่งชาติ
  • พระดำรัสพระบิดาสหกรณ์ไทย
  • ระบบสหกรณ์
  • ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย
  • ผ้าไทย กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด

   ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าไทย คุณภาพดี สินค้าพรีเมียม หรือของที่ระลึกงานพรีเมียม ของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จำกัด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางรุจาภา เนียนไธสง บ้านเลขที่ 95 หมู่ 14 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทร. 08-7961-1261
  • สหกรณ์การเกษตร โนนสุวรรณ จำกัด จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) ผัก ผลไม้ เห็ด อาหารแปรรูป

   สหกรณ์การเกษตร โนนสุวรรณ จำกัด จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) ผัก ผลไม้ เห็ด อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้า เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ในด้านคุณภาพของพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งราคาที่ไม่แพง มากนัก จัดจำหน่ายที่ ท็อป ซุเปอร์มาร์เก็ต ห้างโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  • มีสินค้าราคาพิเศษ ราคาหลักสิบ อร่อย คุ้ม จาก สกต.บุรีรัมย์ จำกัด

   📢สกต.บุรีรัมย์ จำกัด มีสินค้าราคาพิเศษ สนใจสั่งจอง สั่งซื้อได้เลยค่ะ ราคาหลักสิบ อร่อย คุ้ม แน่นอน👇 🍀สั่งซื้อ และสอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100040901845554... 🍀โทรติดต่อสอบถาม 044-690255 และ 081-966-1006 🍀เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ข้าวสารหอมมะลิ ตราเกลียวเชือก&ชุมนุม

   ข้าวสารหอมมะลิ ตราเกลียวเชือก&ชุมนุม ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมคุณภาพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปลูกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ ทำให้ข้าวขาวหอมมะลิ 100 % ตราเกลียวเชือก มีเมล็ดขาว สวย ยาว เรียว เมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมนุ่มนาน อันเป็นลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 38 บาท ขนาดบรรจุ 2 กก./ถุง ราคา 80 บาท ขนาดบรรจุ 5 กก./ถุง ราคา 190 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ...ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 044 611 601
  • ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตรารวงข้าวเกลียวเชือก

   ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตรารวงข้าวเกลียวเชือก ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตรารวงข้าวเกลียวเชือก / ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 35 บาท ขนาดบรรจุ 2 กก./ถุง ราคา 70 บาท ขนาดบรรจุ 15 กก./ถุง ราคา 465 บาท ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง ราคา 1,500 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ... สหกรณ์การเกตรกระสัง จำกัด โทรศัพท์ 044 631 287
  • ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตราปะเคียบ

   ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตราปะเคียบ / ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 32 บาท ขนาดบรรจุ 5 กก./ถุง ราคา 160 บาท ขนาดบรรจุ 15 กก./ถุง ราคา 480 บาท ขนาดบรรจุ 48 กก./ถุง ราคา 1,536 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ... กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ โทรศัพท์ 08 1955 1381
  • ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตราหงส์

   ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ตราหงส์ / ขนาดบรรจุ 5 กก./ถุง ราคา 160 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ... สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด โทรศัพท์ 09 3326 0048
  • ข้าวสารหอมมะลิ ตราเกลียวเชือก&ชุมนุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด

   ข้าวสารหอมมะลิ ตราเกลียวเชือก&ชุมนุม ข้าวสารหอมมะลิ 100 % ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมคุณภาพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปลูกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ ทำให้ข้าวขาวหอมมะลิ 100 % ตราเกลียวเชือก มีเมล็ดขาว สวย ยาว เรียว เมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมนุ่มนาน อันเป็นลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 40 บาท ขนาดบรรจุ 2 กก./ถุง ราคา 95 บาท ขนาดบรรจุ 5 กก./ถุง ราคา 190 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ...ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 044 611 601
  • ข้าวสารหอมมะลิจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์

   ข้าวสารหอมมะลิจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ข้าวสารหอมมะลิธรรมชาติ คัดคุณภาพ 100% ข้าวกล้องหอมมะลิ อินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 37 บาท ขนาดบรรจุ 5 กก./ถุง ราคา 180 บาท ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 70 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ...สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 044 690 255
  • ข้าวสารหอมมะลิจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด

   ข้าวสารหอมมะลิจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ข้าวสารหอมมะลิธรรมชาติ คัดคุณภาพ 100% ข้าวกล้องหอมมะลิ อินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 37 บาท ขนาดบรรจุ 5 กก./ถุง ราคา 180 บาท ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ราคา 70 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ...สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด โทรศัพท์ 044 690 255
  • สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด

   สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด มียารักษาสัตว์ วิตามินและแร่ธาตุ อุปกรณ์ และ เวชภัณฑ์การเกษตรจำหน่าย มีบริการจัดส่ง สอบถามเพิ่มเติมทาง 💬💬 inbox หรือ ☎️☎️ โทร 0916304365
  • สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด

   สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด มียารักษาสัตว์ วิตามินและแร่ธาตุ อุปกรณ์ และ เวชภัณฑ์การเกษตรจำหน่าย มีบริการจัดส่ง สอบถามเพิ่มเติมทาง 💬💬 inbox หรือ ☎️☎️ โทร 0916304365
  • สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด

   ใหม่ ล่าสุด!! ไอศครีมนมสด (ปลีก-ส่ง) ผลิต และจำหน่าย ใหม่สดทุกวัน มีจำหน่ายแล้วที่สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณจำกัด มีบริการจัดส่ง สอบถามเพิ่มเติมทาง 💬💬 inbox หรือ ☎️☎️ โทร 0916304365
  • วันสหกรณ์แห่งชาติ

  • พระดำรัสพระบิดาสหกรณ์ไทย

  • ระบบสหกรณ์

  • ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย

   "ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย"

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  Anti66
  Co Operative
  Menu 9
  Entry Thailand 1

  เมนูอื่นๆ

  ระบบ CPS
  รายงานประจำปี
  M 21 C2567
  CPD e-Project
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด"พัสดุ"
  WorkD
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  M 16การมอบอำนาจ
  งบทดลอง
  ระบบประเมินมาตรฐาน
  M 16-รางวัลเลิศรัฐ
  สารบัญกรมฯ
  งบทดลองรายเดือน สำนักงาน
  Action Plan
  M 17 -ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  การประเมินผลการปฏิบัตราชการ
  M 18 -infographic
  โปรแกรมระบบสลิปเงินเดือน
  รายงานการประชุม
  สารบัญจังหวัด
  THINK
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์สหกรณ์

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  1 Banner.png
  Button 2 Prabprung Snng
  Layer 2

  Copyright © 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ iconfinder.com,freepik.com, pixabay.com, flaticon.com

  BACK TO TOP